PostHeaderIcon 13-16 września 2011 Konferencja EKOMILITARIS